Mediation bij een zakelijk conflict

Zakelijke mediation gaat over conflicten tussen en binnen (kleine en grotere) ondernemingen of organisaties. Zoals tussen vennoten, zakenpartners, afdelingen, OR, vakbonden, aandeelhouders, en (leden van een) Raad van Bestuur. Maar het kan ook gaan over een conflict met een afnemer, leverancier of samenwerkingspartner. 


Zakelijke geschillen hebben te maken met zakelijke en/of juridische aspecten, maar worden ook gekenmerkt door menselijke relaties. Zakelijke mediation raakt bij Nederlandse bedrijven en organisaties steeds bekender. In steeds meer contracten wordt een mediationclausule opgenomen.


De voordelen van zakelijke mediation:


Bij mediation hebben partijen zelf controle over de oplossing. Partijen - die zelf doorgaans goede inhoudelijke kennis van zaken hebben - komen samen tot een acceptabele oplossing voor het geschil. Er is niemand die de oplossing 'oplegt'.  


Een belangrijk kenmerk van mediation is vertrouwelijkheid. Dit in tegenstelling tot een gerechterlijke procedure. Een conflict binnen of tussen (een) organisatie(s) kan een negatieve impact hebben op werknemers en reputatie naar de buitenwereld.  


Mediation is afgezet tegen een gerechterlijke procedure doorgaans sneller en goedkoper.  

Zakelijke conflicten zijn er om op te lossen.

Mediation in het MKB

Een specifiek segment binnen zakelijke mediation vormt het midden- en kleinbedrijf, het MKB. Denk aan geschillen over bedrijfsopvolging of -overname, werkrelaties tussen of met medewerkers, verhoudingen binnen familiebedrijven, onenigheden over contracten met leveranciers of juist afnemers, maar uiteraard ook conflicten over ontslag of reïntegratie van werknemers.


Binnen het MKB is het (nog) geen gemeengoed een mediator in te schakelen bij conflicten. Ook bij geschillen waarvoor u niet naar de rechter zou stappen, maar die voortzetting van een zakelijke relatie wel in de weg staan, is het interessant mediation in te zetten. Het is een manier om samen conflicten op te lossen zonder de relatie op het spel te zetten. Want wie weet kom je elkaar in de toekomst nog eens tegen. De wereld is klein.


Een conflict kan een reden zijn een samenwerking te verbreken, terwijl het oplossen van het conflict de ondernemer wellicht meer had opgeleverd. Zeker voor ondernemers kan het onderhouden van goede relaties met (ex-)werknemers, leveranciers, klanten en andere zakelijke partners van belang zijn.

Conflicten zijn er om op te lossen.