Download hier het MfN-reglement en de MfN-gedragsregels. Ook vindt u hier de model mediationovereenkomst van de MfN. Dit model vormt de basis van de mediationovereenkomsten die ik in mijn praktijk hanteer. 

MfN register

MfN-register

MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Dit is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het MfN-register is het enige door de markt en de Rechtspraak erkende kwaliteitsregister voor mediators in Nederland. 

 

Kies - ook als je niet voor mij kiest - in elk geval altijd voor een MfN-registermediator. Dat kun je hier checken. Die voldoet aan kwaliteitseisen op het gebied van opleiding, ervaring, intervisie en permanente educatie, en is bovendien onderworpen aan tuchtrecht.