Judith Stoop | MfN-registermediator sinds 2015

Ik ben Judith Stoop, primair ben ik mediator. Mijn specialisatie is mediation bij kwesties in werkrelaties. In brede zin: van vroegtijdig interveniëren bij dreigende conflicten, tot duurzaam herstel van relaties na conflicten, tot het beëindigen van samenwerkingen of arbeidsrelaties op zo'n manier dat alle partijen daarachter kunnen staan.

 

Een mediator werkt op het snijvlak van drie vakgebieden: recht, psychologie, en communicatie. Het is alledrie van belang. Ik studeerde ooit Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, met daarbinnen ook veel psychologie en sociologie. Nog altijd vind ik dit interessant en onderhoud ik mijn kennis.

 

Aandacht voor taal (ook tussen de regels door; woordkeus, formuleringswijze), het stellen van 'rake vragen' (die helpen het gesprek te brengen naar waar het echt om gaat), en het naar boven kunnen brengen van wat onderhuids speelt, zijn belangrijke vaardigheden van een goede mediator. Evenals wat ik noem 'ontschuldigen'. Hiermee bedoel ik het vermogen om partijen elkaar weer te laten zien als 'mensen met wensen', die meestal in basis goede bedoelingen hebben, en waar meestal in basis mee te onderhandelen valt. 

 

In het bijzonder interesseer ik me voor de systemetische benadering van samenwerkingskwesties. Dit is met name bij teammediations nuttig. De nadruk ligt hierbij niet zozeer op wat individuen zeggen of doen, maar welke relaties er zijn tussen deze individuen. Op welke relaties zit spanning en waarom? Is er verschil tussen de formele en informele macht? Welk effect heeft dat op de rest van een team of organisatie? Welke patronen zijn er zichtbaar binnen het handelen van de groep als geheel? Zijn deze patronen helpend bij het behalen van gewenste doelen?

 

Ook kennis van het arbeidsrecht is regelmatig van belang bij arbeidskwesties. Al hoeft een goede arbeidsmediator geen volledige jurist te zijn (een halve is ook goed ;-). Je zou kunnen zeggen dat mediation zich soms afspeelt in de schaduw van het recht. Wie er met mediation niet uitkomt, komt waarschijnlijk vroeger of later bij de rechter terecht. Om binnen mediation afspraken te maken - met name als het gaat om het beëindigen van een arbeidsrelatie - is het nodig een inschatting te kunnen maken van een rechtspositie. Want die bepaalt je onderhandelingsbereidheid en je onderhandelingsruimte. Wie over beëindiging onderhandelt doet er goed aan zich juridisch te laten bijstaan. Evenzowel is het nodig dat de mediator de juridische context begrijpt en kan inschatten of afspraken haalbaar en enigszins redelijk zijn. 

 

Als MfN-registermediator ben ik verplicht te voldoen aan permanente educatie (PE), regelmatig intervisiebijeenkomsten te hebben, en een minimum aantal 'vlieguren' te maken.


Nevenfuncties: tot januari 2023 was ik voorzitter van de beroepsvereniging voor arbeidsmediators (VAN), toen ruim 190 gespecialiseerde arbeidsmediators tellend. Ook was ik geruime tijd bestuurder van de MfN (Mediatersfederatie Nederland). In die nevenfuncties hield ik mij bezig met de kwaliteit van (arbeids)mediation in Nederland, en de promotie van de toepassing ervan.


Verder ben ik trainer in de Basisopleiding Mediation bij Kyden en ben ik trainer bij organisaties in diverse soft skills.


Ik houd van schrijven. In mijn leven heb ik columns, interviewartikelen, kennisartikelen, tweemaal een wetenschappelijk artikel, en tweemaal een boek gepubliceerd. Op mijn LinkedInprofiel vind je het volledige overzicht. Met regelmaat publiceer ik in vakbladen.


Om de kennismaking tot slot nog iets persoonlijker te maken: ik ben 46 jaar, woon in Bussum en ben moeder van twee jongens (nu 10 en 13). Hardlopen en mountainbiken vind ik heerlijk en ik geniet van de prachtige natuur die 't Gooi daarvoor biedt.

Praat over hoe je wel wilt samenwerken en welke normen je daarbij stelt.

Conflicten zijn er om op te lossen.