Over mediation

Ik bemiddel bij kwesties in werk- en samenwerkingsrelaties.

 

Bijvoorbeeld bij een geschil over:

     Arbeidsvoorwaarden

     Omgangsvormen

     Grensoverschrijdend gedrag

     Ontslag

     Samenwerking

     Ziekteverzuim

     Bestuursconflicten

     Medezeggenschap

 

 

     

Arbeidsmediation is een manier om effectief, snel en relatief goedkoop conflicten en problemen in de samenwerking op te lossen. Als je  er samen niet uitkomt, maar liever niet wilt afwachten of toekijken hoe de situatie verder escaleert, kun je voor mediation kiezen. 


Het resultaat van een geslaagde mediation is meestal een set afspraken. Ofwel over hoe jullie de samenwerking willen voortzetten op een duurzame manier, ofwel over hoe jullie de samenwerking willen beëindigen op een manier waar alle partijen ja tegen kunnen zeggen ('op een goede manier uit elkaar gaan' heet dat dan).


Ik begeleid jullie bij het vinden van mogelijke oplossingen voor jullie arbeids- of samenwerkingskwestie. Dat lukt wanneer alle partijen hun verhaal kwijt kunnen, wanneer de 'modder' op tafel komt en de olifanten in de kamer worden benoemd, wanneer duidelijk wordt wat voor alle betrokkenen belangrijk is, wanneer emoties begrepen worden, en communicatie effectief is.


Van een langdurig conflict wordt niemand beter. Daar worden een hoop mensen letterlijk ziek van! Helaas zijn veel mensen zelfs al ziekgemeld ('ziek door arbeidsconflict') wanneer eenmaal mediation wordt ingezet. Had iemand maar wat eerder aan die bel getrokken. Maar ook dan is het nog niet te laat om alsnog iets op te lossen. 


Na een goed gesprek blijkt er vaak bij alle partijen meer mogelijk dan aanvankelijk gedacht. De praktijk leert dat de overgrote meerderheid van de mediations leidt tot een gezamenlijk gedragen oplossing. En lukt dat dan toch onverhoopt níet, dan weet je in elk geval dat je je best hebt gedaan het zelf op te lossen. Dan kun je het vinden van een oplossing alsnog overlaten aan bijvoorbeeld een rechter. Maar dat duurt langer, is openbaar, kost veel geld. Zelf oplossen voelt ook gewoon beter toch?


Een rechtszaak zet verhoudingen vaak op scherp. Mediation zorgt voor een oplossing in beider belang.

Oplossingsgericht

Natuurlijk wordt stilgestaan bij wat is gebeurd. Wat maakt dat partijen nu verdeeld zijn? En waarom komen ze er zelf niet uit? Zodra de partijen aan tafel er klaar voor zijn, wordt de focus verlegd van verleden naar toekomst, van posities naar belangen, en van conflict naar mogelijke oplossingen.

Het mediationproces

De mediation start veelal met afzonderlijke intake-gespreken. In het eerste gezamenlijke gesprek wordt de mediationovereenkomst getekend. Deze waarborgt ondermeer de vertrouwelijkheid die mediation kenmerkt. Niets wat in mediation gedeeld of gezegd wordt, is bindend, totdat partijen afspraken willen vastleggen in een (vaststellings)overeenkomst en deze ondertekenen. Het mediationproces blijft vertrouwelijk, ook na afronding van de mediation. 

Het mediationtraject start met afzonderlijke intake-gesprekken, waarna er doorgaans één, twee of meer gezamenlijke gesprekken volgen. Globaal komen de volgende onderwerpen aan bod (maar iedere mediation is anders):

- Wat houdt partijen verdeeld? Hoe kijkt ieder van de partijen hier tegenaan?

- Welke belangen hebben de afzonderlijke partijen? Zijn er ook gedeelde belangen?

- Welke mogelijke oplossingen zijn er die tegemoet komen aan deze belangen?

- Welke oplossingsrichtingen willen partijen nader onderzoeken? (Denk aan toetsen op haalbaarheid, concretiseren, afstemmen met mogelijke andere betrokkenen.)

- Gemaakte afspraken desgewenst vastleggen (bijv. in een vaststellingsovereenkomst).

Bron: www.omdenken.nl, 2016.

Conflicten zijn er om op te lossen.