• Het woord ‘containment’ (letterlijk: insluiten) las ik in het boek ‘Tegen de stroom mee’ van Jan Jacob Stam en Barbara Hoogenboom over systemisch leiderschap. “Leiderschap vraagt om containment door de tijd heen”, stond er. Deze term raakt me en vind ik inspirerend.


  • Ik ben zo'n 10 jaar mediator. Het afgelopen jaar deed ik de opleiding ‘Systemisch adviseren & Teamcoaching’ aan het Bert Hellingerinstituut. Aanvankelijk kon ik systemisch adviseren en mediation niet rijmen. Met name 'adviseren' strookte niet met het (soms strakke) keurslijf van de MfN-registermediator, zo leek het. (de gedragsregels gebieden: gij zult niet adviseren! :-)


  • In verschillende posts zal ik per keer steeds één van de vijf systemische basisbehoeftes relateren aan mogelijke arbeidsconflicten. Deze keer de behoefte om het verleden te erkennen als basis voor het heden.