Mediator in Laren? 

Mijn kantoor is centraal gevestigd in Naarden. Het werkgebied omvat 't Gooi (Naarden, Bussum, Huizen, Hilversum, Laren, Blaricum, Weesp), Amsterdam, Almere en omgeving.


Arbeidsconflicten zijn alle conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Het kunnen conflicten zijn tussen werknemer en werkgever, maar ook tussen werknemers onderling, of tussen leden van een maatschap of ander samenwerkingsverband.


Arbeidsconflicten kunnen vele oorzaken hebben. Gebrek aan waardering, botsende karakters, onduidelijkheid over taken of verantwoordelijkheden, miscommunicatie, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, of ervaringen van grensoverschrijdend gedrag.

Zo'n 90% van alle arbeidsmediations heeft met verzuim/ziekte te maken. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter, wordt mediation vaak als interventie geadviseerd door de bedrijfsarts.


Ik ben Judith Stoop, MfN-registermediator gespecialiseerd in arbeidsconflicten, en ik vertel je graag meer over mediation.

Voordelen van mediation:

Win-win: je komt er in mediation alleen uit als de ander ook tevreden is. Vrijwel alle mediations in mijn praktijk resulteren in een oplossing. Bij arbeidskwesties is die oplossing zowel te vinden in (nieuwe) mogelijkheden om samen door te gaan, alsook om de arbeidsrelatie op een 'goede manier' te beƫindigen. Alle opties zijn open.
Toekomstperspectief: mediation gaat over een oplossing die werkt vanaf het heden en doorwerkt in de toekomst. Het zorgt dat je weer verder kunt. Partijen zijn het er meestal over eens dat er nu iets moet gebeuren om door te kunnen, met of zonder elkaar. 
Sneller en goedkoper dan een rechtszaak. En bovendien minder stress en buiten de openbaarheid.
Een vaststellingsovereenkomst of andere overeenkomst bevestigt desgewenst de oplossing die u samen overeenkomt.


Conflicten zijn er om op te lossen. Geschikt Mediation.