• In april van dit jaar werd de zevende editie van de STECR Werkwijzer gelanceerd. STECR staat voor Stichting Expertisecentrum Participatie. In deze nieuwste editie is het accent gelegd op het voorkómen van arbeidsconflicten, maar ook wordt ingegaan op het beheersbaar houden van een arbeidsconflict om een ziekmelding te voorkomen.


  • Bied als werkgever/HR bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer ook mediation aan. Zeker in de vele gevallen waarin geen sprake is van strafbare feiten, maar wel van ervaren ongemak of onveiligheid. Wacht niet tot het (verder) escaleert, maar bied betrokken werknemers vroegtijdig de kans in de veilige setting van mediation te bespreken hoe ze (wél) willen samenwerken. Ik schreef hierover voor HR Rendement van juni 2022.
     


  • Onderzoekers Euwema, Beets, Driessen, en Menke deden in 2007 systematisch, empirisch onderzoek naar de financiële kosten van een arbeidsconflict. Zij schreven daarover een artikel in Forum voor Conflictmanagement. Ik geef u een samenvatting van de belangrijkste resultaten. Het volledige artikel leest u hier.


  • Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt. Als werknemer zou je je kunnen afvragen of dat de onpartijdigheid van de mediator beïnvloedt. En wat nu als de mediator al eerder zaken deed waarbij dezelfde werkgever partij was? Of als er eerdere zaken waren waarbij eenzelfde advocaat, met toen met een andere cliënt, betrokken was? Hoe neutraal is die mediator dan nog?